Fog implantáció lépései, implantációs műtét tudnivalói

Fogbeültetés részletesen, hogy ne maradjon kérdése

 

A fog implantáció menete egymásra épülő folyamatokból áll ezért lépésről lépésre magyarázzuk el Önnek

 

Oldalunkon feltárjuk az implantátum beültetés teljes folyamatának lépéseit, megvizsgáljuk a különböző műtét típusokat is. Mielőtt azonban tovább olvasna, tájékoztatni szeretnénk, hogy más oldalaink is foglalkoznak a témával ahol az alábbi kérdésekre is választ kaphat:

 

Mi a fog implantátum, és mit kell tudni róla?

Kíváncsi, hogy  hagyományos módszerekkel, vagy implantáció útján pótolja a fogait, vagy csak nem tudja,  hogy mi alapján döntheti el, hogy melyik a legjobb fogimplantátum az Ön számára?

Szeretné tudni, hogy rendelőnkben milyen fog implantátum fajták érhetők el?

Kíváncsi, hogy mit kell tenni fog implantátum beültetés után és milyen problémák jelentkezhetnek?

Tudni szeretné, hogy mit jelent a korona, vagy híd implantátumon, vagy érdeklődik az implantátummal rögzített fix fogsor témája iránt?

Lejátszás

Fog implantáció lépésről lépésre

 

A fogászati implantáció egymásra épülő, egymást követő lépésekből áll. A fog implantáció menete a legtöbb esetben megegyezik, de legalábbis nagyon hasonló minden behelyezett fogimplantátum esetében. Ahhoz, hogy könnyen megérthessük, pontokba szedtük a fogimplantáció lépéseit, így a fogbeültetés menete könnyen értelmezhető:

I. Fogászati Implantáció tervezése

 

Beültetés előtt nagyon fontos az alapos tervezés, hiszen ennek elmaradása, vagy nem kellően alapos kivitelezése esetén akár maradandó problémákat is okozhat egy nem kellően felkészült operatőr. A fogászati implantáció tervezése a következő lépésekből áll: adatgyűjtés, adatok elemzése, kezelési terv készítése.

1. Adatgyűjtés a csavaros fog beültetéshez

 

Ahhoz, hogy a fogbeültetés tervezése sikeres legyen, adatokra van szükségünk. A tervezéshez szükséges adatokat több forrásból gyűjthetjük.

Páciens elképzeléseinek bemutatása fog implantáció előtt

1.1 Szájvizsgálat

Az elsődleges információkat szájvizsgálat során tárjuk fel. Itt valós körülmények között vizsgálható a hiányzó fog környezete, annak anatómiája, a szomszédos fogak állapota, adott esetben az eltávolítandó fog tulajdonságai. Elemezzük a szájüreg higiénés és parodontális állapotát is, hiszen ezzel feltárhatók olyan fogászati problémák, melyek hatással lehetnek az elvégzendő beavatkozásokra.

 

1.2. Páciens elképzelései

Nagyon fontos, hogy páciensünk elképzeléseit, igényeit meghallgassuk és szem előtt tartsuk a konzultáció során, hiszen ezek az információk alapjaiban befolyásolhatják a tervezés folyamatát.

1.3. Röntgenvizsgálat

A 21. században a fogászati röntgen körültekintő módon történő alkalmazása rengeteg információval szolgál. A Helvetic Clinicsnél minden fog implantáció műtét előtt 3D ct felvétel készül az operációs terület pontos feltérképezése céljából. Egy panoráma röntgen 2 dimenziós képet ad csupán az érintett területről, ezért nem elegendő a pontos tervezéshez. 

A ct felvétel lehetőséget teremt arra, hogy ellenőrizzük a megfelelő csontállomány meglétét, a rendelkezésre álló helyet, a csont vastagságát, annak struktúráját, segítségével mérlegelhetjük a csontpótlás szükségességét is.

1.4. Digitális lenyomatvétel

Abban az esetben, ha a fogászati implantátumot navigációs implantálás útján szeretnénk beültetni, a tervezési fázis kiegészül egy szájszkennerrel történő lenyomatvétellel is.

Adatok elemzése fog implantáció előtt

2. Adatok elemzése

 

 Az adatgyűjtés során szerzett információ feldolgozása a kezelőorvos feladata. A rendelkezésre álló adatokat egységes rendszerbe szedve elemzi ki, illetve szükség esetén orvosi konzílium keretében különböző szakterületre specializálódott orvoskollégával is átbeszélik a fennálló helyzetet. 

A klinikai, röntgen- és egyéb vizsgálatból származó adatok kiértékelésével kialakul a szakember fejében egy kép arról, hogy adott helyzetben mi lenne a legideálisabb megoldás a páciens panaszainak megoldására. 

  • Szükséges-e csontpótlást végezni? 
  • Melyik beültetett csavar típus milyen előnnyel és hátránnyal rendelkezik az adott beavatkozás során? 
  • Egy vagy két fázisban történjen a beültetés? 
  • Van-e lehetőség navigált, fúrósablonnal történő fogbeültetés elvégzésére?
  • Van-e azonnali ideiglenes felhelyezésére lehetőség a frissen elvégzett implantáció után?

3. Kezelési terv készítése

 

Azért, hogy a szekember fejében körvonalazódott lehetséges megoldások érthetőek legyenek pácienseink számára is, kezelési terv készítése szükséges. 

A kezelési terv minden információt tartalmaz, ami elengedhetetlen, hogy tiszta képet kapjunk a tervezett beavatkozás részleteiről. Tartalmazza az elvégezni szükséges kezeléseket, a kezelésekhez szükséges időtartamot, gyógyulási időket és a lehetséges alternatívákat is. Természetesen a kezelések költségei, a fog implantáció ára is tisztán és érthetően szerepel benne. Az ajánlat emellett tartalmazza a fogimplantátum beültetésének garanciális feltételeit is. 

Az elkészített dokumentumot átbeszéljük pácienseinkkel, és minden felmerülő kérdésre igyekszünk kielégítő, jól érthető választ adnunk. Öszevetésre kerül a fogászati implantáció előnye és a fog implantáció hátránya, így megalapozott döntés hozható. Amennyiben a kezelési terv elnyeri a páciensünk tetszését, akkor azt annak aláírásával jóváhagyja.

II. Fog implantáció, vagyis a mesterséges fog beültetése

 

1. A fogbeültetés előkészítése, bevezető kezelések

 

Ahhoz, hogy fogászati beavatkozásaink sikeresek legyenek, a fog implantáció előtt el kell végeznünk a kezelési tervben foglalt és javasolt előkészítő műveleteket. Leggyakrabban a fogkő és lepedék eltávolításával teremtjük meg a megfelelő szájhigiéné körülményeket, ezáltal tiszta és gyulladásmentes környezetben végezhetők el a műtéti beavatkozások.

2. Fogászati implantációs műtét

 

A fog implantáció mindig helyi érzéstelenítésben történik, mely lehetővé teszi, hogy a páciens semmilyen fájdalmat ne érezzen a beavatkozás során. Egy fog implantátum behelyezése műtéti beavatkozásnak számít, hiszen kis mértékben ugyan, de megbontjuk a szervezet integritását a környezet felé. 

Ennek megfelelően a beavatkozás majdnem steril környezet megteremtésével kezdődik. A szájüreget antiszeptikus szájöblítő segítségével fertőtlenítjük, ezzel csökkentve a baktériumok számát, majd hasonló hatású bőrfertőtlenítő törlőkendővel a páciens arcát is áttisztítjuk. Egy fogimplantátum behelyezése négyféleképp történhet:

azonnali implantáció képe

2.1. Azonnali implantáció menete

Abban az esetben, ha egy reménytelen állapotú fog eltávolítása még nem történt meg korábban, akkor lehetőség van  - bizonyos körülmények fennállása esetén - az implantátum azonnali, foghúzással egy időben történő behelyezésére. Ilyen esetben a fog nagyon óvatos (atraumatikus) eltávolítása után rögtön előkészítjük az beültetés helyét az üres fogmederben, majd betekerjük a műgyökeret. Azonnali fogbeültetés esetén általában nincs szükség lebenyképzésre, sem varratok behelyezésére.

2.2. Egyfázisú fog implantáció menete

Azokban az esetekben, amikor az implantátumot már korábban eltávolított fog helyére, gyógyult állcsontgerincbe szeretnénk beültetni, akkor van lehetőségünk egy fázisban végezni a beavatkozást. Amennyiben megfelelő csontkínálat áll rendelkezésre, akkor a fogatlan területen kis metszést ejtünk, és felhajtjuk az állcsontgerincet borító ínyt (lebenyképzés), majd speciális sebészi fúró segítségével kis lyukat fúrunk a csontba. A megfelelő méretűre tágított lyukba helyezzük be a steril csomagolásból kibontott titánium csavart.. 

Erősen rögzülő fogimplantátum esetén (primer stabilitás) már ebben a fázisban gyógyuló csavart (ínyformázó csavar) tekerünk az implantátumba, ami az elkövetkező hónapokban megformázza az implantátum felett az ínyt. A lebenyt varratokkal zárjuk, amelyek eltávolítása 10-14 nappal később lehetséges.

2.3. Kétfázisú fogászati implantáció menete

Hasonló lépésekben történik, mint az egyfázisú implantátum behelyezése annyi kivétellel, hogy a csavar tetejére nem kerül gyógyulási csavar a műtétkor, hanem egy zárócsavar betekerése után teljesen zárjuk az ínyt az implantátum felett, vagyis a műgyökér zártan gyógyul. Ebben az esetben az implantátum felszabadítás csak hónapokkal később, a csontosodási folyamat (osszeointegráció) lezárulta után történik meg. Általában alacsony primer stabilitás, vagy fogbeültetéssel egy időben végzett csontpótlás esetén döntünk kétfázisú fog implantáció mellett.

2.4. Navigált implantáció menete

Ma már lehetőség van arra is, hogy digitális tervezés után készített fúrósablon segítségével helyezzük be a tervezett fogimplantátumot. Ennek a módszernek a legfőbb előnye az, hogy teljesen kizárja az operatőr orvos keze által esetleg felmerülő pozícionálási bizonytalanságokat. Az implantátum pontosan oda kerül, ahova tervezte a kezelőorvos.

Implantációs sablon

Az előzetesen megtervezett műtéti sablon végig vezeti a sebész kezét - tulajdonképpen magát a fúrót - mind mélység, mind pozíció tekintetében. További előnye ennek a módszernek, hogy sokszor elhagyható a lebenyképzés és a varratok elhelyezése, ezáltal sokkal enyhébb műtét utáni szövődmények jellemzik a gyógyulási fázist. Általában akkor indokolt a navigált sebészet, amikor kis mozgásteret enged a csontkínálat az orvosnak az implantátum behelyezését illetően.

III. Fogimplantátum gyógyulása utáni lépések: ínyformázás, implantációs fogpótlás

 

A gyógyulási időszakot követően, a fogászati implantátumok terhelhető állapotba kerülnek, így a sebészeti beavatkozás után a fogak pótlására kerülhet sor.

1. Ínyformázás

Kétfázisú fogászati implantáció esetén gyógyuló csavar behelyezése szükséges, hiszen a fogbeültetés után a csavar zártan íny alatt gyógyult.

 

Ínyformázás

Az ínyformázás minden esetben időben megelőzi a fogpótlás elkészítésének fázisát, hiszen ehhez már az íny végleges gyógyult állapota szükséges. 

A gyógyulási csavar behelyezése egy kis metszés után történik meg amit szintén érzéstelenítésben végzünk. Ezt a műveletet implantátum felszabadításnak nevezzük. Az íny gyógyulása néhány hetet vesz igénybe.

2. Fogpótlás készítése, tervezés

Az implantációs kezelés végső fázisa a fogpótlás elkészítése. A fogpótlás elkészítése során a foghiány ellátására legmegfelelőbb fogpótlás típust választjuk. A beültetett műgyökérre a teljesség igénye nélkül készülhet, korona, foghíd, vagy teljes fogatlanság esetén kivehető pótlás, vagy teljes fogsor is (fix fogsor). Bármelyik fogpótlást is választjuk mindenképpen szükség van a szájképletek negatív mására, vagyis lenyomatvételre.

3. Lenyomatvétel

Az implantációs fogmű elkészítésének elengedhetetlen lépése a hagyományos, vagy digitális lenyomatvétel, amit elküldünk a fogtechnikai laboratóriumnak. Lenyomatanyag használata, vagy a szájképletek szkennelése, letapogatása útján negatív minta készül, ami a fogtechnikus számára nélkülözhetetlen a fogpótlás elkészítéséhez.

implantációs fogpótlás

4. Fog implantációs fogpótlások elkészítése

A különböző behelyezettműgyökérre készülő fogpótlásokat a következő oldalakon tárgyaljuk részetesen:

fogimplantátumon rögzülő korona és híd

Fix fogsor

5. Fogászati implantációs fogpótlások próbája

A fogtechnikus mester által elkészített fogpótlásokat szájbe helyezzük és bepróbáljuk. Az egyes munkafázisok, próbák lehetőséget adnak a szükséges módosítások elvégzésére.

 

6. A fogpótlás átadása

Az elkészült fogművet szájbe helyezzük és összekapcsoljuk a beültetett implantátum testével.

 

7. Kontroll vizsgálat, korrekció

A kontroll vizsgálat elmaradhatatlan eleme a kezelés sorozatnak, mely során értékeljük és finomhangoljuk az elkészített fogpótlást.

A fentebb leírtak sok kérdést megválaszolnak. Amennyiben további kérdései vannak, jelentkezzen be hozzánk a +36 1 690 1304-es telefonszámon hogy konzultálni tudjunk a fog implantátum beültetés menete témakörében.

GYIK - Fog implantáció menete gyakori kérdések

Mi a fog implantáció előnye a foghíddal szemben?

A természetes fogakra helyezett híd esetében a foghiánnyal szomszédos saját gyökerek terhelődnek, míg fogászati implantáció esetén a beültetett műgyökér viseli a terhet a szomszédos fogak megléte esetén is.

Rossz szájhigiéne befolyásolja a végeredményt?

Minden esetben javasoljuk, a szájhigiénia rendezését fog implantáció előtt!

Fogászati implantátum segítségével több fog pótlás is megvalósítható?

Természetesen. A beültetett műgyökerek számának növelésével akár egy teljes állcsont összes hiányzó foga pótolható.

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Gáspár László

„Annyira kedvesek és annyira profik...."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Járai Máté, színész

"Professzionális hely, próbáljátok ki!"

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Járai Kira

"Maximálisan meg voltam elégedve, még fehérebbek lettek a fogaim..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Tamás

„Mindig azt éreztem, hogy meghallgatnak..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Vidosa Noémi

"Bárkinek jó szívvel ajánlom a klinikát, mert minden kezelés fájdalommentes..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Cseke Katinka

„Egyszerűen csoda a doktor úr és a doktornő"

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Tarján Zsófia, Honeybeast

"Gyakorlatilag egy élményben veszek részt, pedig fogászati kezelésen voltam."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Hatvani Mátyás

"A beavatkozás abszolút fájdalommentes volt, későbbiekben is őket fogom választani..."

Lejátszás

Elégedett pácienseink véleménye

Páciens vélemények a Helvetic Clinicsről

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Kiss Ernő Zsolt színművész

"Azt éreztem, hogy biztonságban vagyok..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Horvát János

"...elment 20 esztendő, s azóta mi együtt vagyunk..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Siroki Tamás

"A műtét nagyon fájdalommentes volt, már au injekciót sem éreztem egyáltalán..."

Lejátszás

Elégedet páciensünk, Bogdán Réka

"Nagyon fájdalommentesen és nagyon profin oldotta meg ezt a helyzetet..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Jeroem

"Meglepődtem, mert ilyen magas színvonalú fogászatot nem láttam életemben..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Móni

"Azonnal jól érzed magad, ha ide bejössz..."

Áraink

Fogbeültetés Megagen AnyOne implantátummal

Fogbeültetés Megagen AnyRidge implantátummal

Fogbeültetés Straumann SLA implantátummal

Fogbeültetés Astratech implantátummal

Orvosaink