Fog implantáció lépései, implantációs műtét tudnivalói

Aktuális oldalunkon lépésről lépésre kerül kifejtésre a fog implantáció menete. Feltárjuk a teljes folyamat lépései, megvizsgáljuk a különböző műtét típusokat.

Mielőtt azonban tovább olvasna, felhívjuk szíves  figyelmét egyéb kapcsolódó oldalainkra is ahol bővebben olvashat arról, hogy  Melyik a legjobb fogimplantátum?, vagy megtudhat minden szükséges információt a fog implantátum témakörében. További oldalunkon arról olvashat, hogy mi a teendő és mit kell tudni fog fog implantáció után.

Fog implantáció lépésről lépésre

A fogászati implantáció egymásra épülő, egymást követő lépésekből áll. A fog implantáció menete a legtöbb esetben megegyezik, de legalábbis nagyon hasonló minden behelyezett fogimplantátum esetében. Ahhoz, hogy könnyen megérthessük, pontokba szedtük a fogimplantáció lépéseit, így a fogbeültetés menete könnyen értelmezhető:

I. Fogászati Implantáció tervezése

Beültetés előtt nagyon fontos az alapos tervezés, hiszen ennek elmaradása, vagy nem kellően alapos kivitelezése esetén akár maradandó problémákat is okozhat egy nem kellően felkészült operatőr. A fogászati implantáció tervezése a következő lépésekből áll: adatgyűjtés, adatok elemzése, kezelési terv készítése.

1. Adatgyűjtés a műgyökér beültetéshez

Ahhoz, hogy a fogbeültetés tervezése sikeres legyen, adatokra van szükségünk. A tervezéshez szükséges adatokat több forrásból gyűjthetjük.

Páciens elképzeléseinek bemutatása fog implantáció előtt

1.1 Szájvizsgálat

Az elsődleges információkat szájvizsgálat során tárjuk fel. Itt valós körülmények között vizsgálható a hiányzó fog környezete, annak anatómiája, a szomszédos fogak állapota, adott esetben az eltávolítandó fog tulajdonságai. Elemezzük a szájüreg higiénés és parodontális állapotát is, hiszen ezzel feltárhatók olyan fogászati problémák, melyek hatással lehetnek az elvégzendő beavatkozásokra.

1.2. Páciens elképzelései

Nagyon fontos, hogy páciensünk elképzeléseit, igényeit meghallgassuk és szem előtt tartsuk a konzultáció során, hiszen ezek az információk alapjaiban befolyásolhatják a tervezés folyamatát.

1.3. Röntgenvizsgálat

A 21. században a fogászati röntgen körültekintő módon történő alkalmazása rengeteg információval szolgál. A Helvetic Clinicsnél minden fog implantáció műtét előtt 3D ct felvétel készül az operációs terület pontos feltérképezése céljából. Egy panoráma röntgen 2 dimenziós képet ad csupán az érintett területről, ezért nem elegendő a pontos tervezéshez. 

A ct felvétel lehetőséget teremt arra, hogy ellenőrizzük a megfelelő csontállomány meglétét, a rendelkezésre álló helyet, a csont vastagságát, annak struktúráját, segítségével mérlegelhetjük a csontpótlás szükségességét is.

1.4. Digitális lenyomatvétel

Abban az esetben, ha a műgyökeret navigációs implantálás útján szeretnénk beültetni, a tervezési fázis kiegészül egy szájszkennerrel történő lenyomatvétellel is.

Adatok elemzése fog implantáció előtt

2. Adatok elemzése

 Az adatgyűjtés során szerzett információ feldolgozása a kezelőorvos feladata. A rendelkezésre álló adatokat egységes rendszerbe szedve elemzi ki, illetve szükség esetén orvosi konzílium keretében különböző szakterületre specializálódott orvoskollégával is átbeszélik a fennálló helyzetet. 

A klinikai, röntgen- és egyéb vizsgálatból származó adatok kiértékelésével kialakul a szakember fejében egy kép arról, hogy adott helyzetben mi lenne a legideálisabb megoldás a páciens panaszainak megoldására. 

Szükséges-e csontpótlást végezni? 

Melyik beültetett csavar típus milyen előnnyel és hátránnyal rendelkezik az adott beavatkozás során? 

Egy vagy két fázisban történjen a beültetés? 

Van-e lehetőség navigált, fúrósablonnal történő fogbeültetés elvégzésére?

Van-e azonnali ideiglenes felhelyezésére lehetőség a frissen elvégzett implantáció után?

3. Kezelési terv készítése

Azért, hogy a szekember fejében körvonalazódott lehetséges megoldások érthetőek legyenek pácienseink számára is, kezelési terv készítése szükséges. 

A kezelési terv minden információt tartalmaz, ami elengedhetetlen, hogy tiszta képet kapjunk a tervezett beavatkozás részleteiről. Tartalmazza az elvégezni szükséges kezeléseket, a kezelésekhez szükséges időtartamot, gyógyulási időket és a lehetséges alternatívákat is. Természetesen a kezelések költségei, a fog implantáció ára is tisztán és érthetően szerepel benne. Az ajánlat emellett tartalmazza a fogimplantátum beültetésének garanciális feltételeit is. 

Az elkészített dokumentumot átbeszéljük pácienseinkkel, és minden felmerülő kérdésre igyekszünk kielégítő, jól érthető választ adnunk. Öszevetésre kerül a fogászati implantáció előnye és a fog implantáció hátránya, így megalapozott döntés hozható. Amennyiben a kezelési terv elnyeri a páciensünk tetszését, akkor azt aláírásaival jóváhagyja.

II. Fog implantáció, vagyis a mesterséges fog beültetése

1. A fogbeültetés előkészítése, bevezető kezelések

Ahhoz, hogy fogászati beavatkozásaink sikeresek legyenek, a fog implantáció előtt el kell végeznünk a kezelési tervben foglalt és javasolt előkészítő műveleteket. Leggyakrabban a fogkő és lepedék eltávolításával teremtjük meg a megfelelő szájhigiéné körülményeket, ezáltal tiszta és gyulladásmentes környezetben végezhetők el a műtéti beavatkozások.

2. Fogászati implantációs műtét

A fog implantáció mindig helyi érzéstelenítés mellett történik, mely lehetővé teszi, hogy a páciens semmilyen fájdalmat ne érezzen a beavatkozás során. Egy fog implantátum behelyezése műtéti beavatkozásnak számít, hiszen kis mértékben ugyan, de megbontjuk a szervezet integritását a környezet felé. 

Ennek megfelelően a beavatkozás majdnem steril környezet megteremtésével kezdődik. A szájüreget antiszeptikus szájöblítő segítségével fertőtlenítjük, ezzel csökkentve a baktériumok számát, majd hasonló hatású bőrfertőtlenítő törlőkendővel a páciens arcát is áttisztítjuk. Egy fogimplantátum behelyezése négyféleképp történhet:

azonnali implantáció képe

2.1. Azonnali implantáció menete

Abban az esetben, ha egy reménytelen állapotú fog eltávolítása még nem történt meg korábban, akkor lehetőség van  - bizonyos körülmények fennállása esetén - az implantátum azonnali, foghúzással egy időben történő behelyezésére. Ilyen esetben a fog nagyon óvatos (atraumatikus) eltávolítása után rögtön előkészítjük az beültetés helyét az üres fogmederben, majd betekerjük a műgyökeret. Azonnali fogbeültetés esetén általában nincs szükség lebenyképzésre, sem varratok behelyezésére.

2.2. Egyfázisú fog implantáció menete

Azokban az esetekben, amikor az implantátumot már korábban eltávolított fog helyére, gyógyult állcsontgerincbe szeretnénk beültetni, akkor van lehetőségünk egy fázisban végezni a beavatkozást. Amennyiben megfelelő csontkínálat áll rendelkezésre, akkor a fogatlan területen kis metszést ejtünk, és felhajtjuk az állcsontgerincet borító ínyt (lebenyképzés), majd speciális sebészi fúró segítségével kis lyukat fúrunk a csontba. A megfelelő méretűre tágított lyukba helyezzük be a steril csomagolásból kibontott titánium csavart.. 

Erősen rögzülő fogimplantátum esetén (primer stabilitás) már ebben a fázisban gyógyulócsavart (ínyformázó csavar) tekerünk az implantátumba, ami az elkövetkező hónapokban megformázza az implantátum felett az ínyt. A lebenyt varratokkal zárjuk, amelyek eltávolítása 10-14 nappal később lehetséges.

2.3. Kétfázisú fogászati implantáció menete

Hasonló lépésekben történik, mint az egyfázisú implantátum behelyezése annyi kivétellel, hogy a csavar tetejére nem kerül gyógyulócsavar a műtétkor, hanem egy zárócsavar betekerése után teljesen zárjuk az ínyt az implantátum felett, vagyis a műgyökér zártan gyógyul. Ebben az esetben az implantátum felszabadítás csak hónapokkal később, a csontosodási folyamat (osszeointegráció) lezárulta után történik meg. Általában alacsony primer stabilitás, vagy fogbeültetéssel egy időben végzett csontpótlás esetén döntünk kétfázisú fog implantáció mellett.

2.4. Navigált implantáció menete

Ma már lehetőség van arra is, hogy digitális tervezés után készített fúrósablon segítségével helyezzük be a tervezett fogimplantátumot. Ennek a módszernek a legfőbb előnye az, hogy teljesen kizárja az operatőr orvos keze által esetleg felmerülő pozícionálási bizonytalanságokat. Az implantátum pontosan oda kerül, ahova tervezte a kezelőorvos.

Implantációs sablon

Az előzetesen megtervezett műtéti sablon végig vezeti a sebész kezét - tulajdonképpen magát a fúrót - mind mélység, mind pozíció tekintetében. További előnye ennek a módszernek, hogy sokszor elhagyható a lebenyképzés és a varratok elhelyezése, ezáltal sokkal enyhébb műtét utáni szövődmények jellemzik a gyógyulási fázist. Általában akkor indokolt a navigált sebészet, amikor kis mozgásteret enged a csontkínálat az orvosnak az implantátum behelyezését illetően.

III. Fogimplantátum gyógyulása utáni lépések: inyformázás, implantációs fogpótlás

A gyógyulási időszakot követően, a fogászati implantátumok terhelhető állapotba kerülnek, így a sebészeti beavatkozás után a fogak pótlására kerülhet sor.

1. Ínyformázás

Kétfázisú fogászati implantáció esetén gyógyulócsavar behelyezése szükséges, hiszen az implantátum beültetését követően a csavar zártan íny alatt gyógyult.

 

Ínyformázás

Az ínyformázás minden esetben időben megelőzi a fogpótlás elkészítésének fázisát, hiszen ehhez már az íny végleges gyógyult állapota szükséges. 

A gyógyulócsavar behelyezése egy kis metszés után történik meg amit szintén érzéstelenítésben végzünk. Ezt a műveletet implantátum felszabadításnak nevezzük. Az íny gyógyulása néhány hetet vesz igénybe.

2. Fogpótlás készítése, tervezés

Az implantációs kezelés végső fázisa a fogpótlás elkészítése. A fogpótlás elkészítése során a foghiány ellátására legmegfelelőbb fogpótlás típust választjuk. A beültetett műgyökérre a teljesség igénye nélkül készülhet, korona, foghíd, vagy teljes fogatlanság esetén kivehető fogpótlás, vagy teljes fogsor is (fix fogsor). Bármelyik fogpótlást is választjuk mindenképpen szükség van a szájképletek negatív mására, vagyis lenyomatvételre.

3. Lenyomatvétel

Az implantációs fogmű elkészítésének elengedhetetlen lépése a hagyományos, vagy digitális lenyomatvétel. Lenyomatanyag, vagy a szájképletek szkennelése, letapogatása útján negatív minta készül, ami a fogtechnikus számára nélkülözhetetlen a fogpótlás elkészítéséhez.

implantációs fogpótlás

4. Fog implantációs fogpótlások elkészítése

A különböző behelyezettműgyökérre készülő fogpótlásokat a következő oldalakon tárgyaljuk részetesen:

5. Fogászati implantációs fogpótlások próbája

A fogtechnikus mester által elkészített fogpótlásokat szájbe helyezzük és bepróbáljuk. Az egyes munkafázisok, próbák lehetőséget adnak a szükséges módosítások elvégzésére

6. A fogpótlás átadása

Az elkészült fogművet szájbe helyezzük és összekapcsoljuk a beültetett implantátum testével.

7. Kontroll vizsgálat, korrekció

A kontroll vizsgálat elmaradhatatlan eleme a kezelés sorozatnak, mely során értékeljük és finomhangoljuk az elkészített fogpótlást.

A fentebb leírtak sok kérdést megválaszolnak. Amennyiben további kérdései vannak, jelentkezzen be hozzánk a +36 1 690 1304-es telefonszámon és konzultáljunk a fog implantátum beültetés témakörében.

GYIK - Gyakori kérdések a fog implantáció témájában

Mi a fog implantáció előnye a foghíddal szemben?

A természetes fogakra helyezett híd esetében a foghiánnyal szomszédos saját gyökerek terhelődnek, míg fogászati implantáció esetén a beültetett műgyökér viseli a terhet.

Mi a fog implantáció előnye a foghíddal szemben?

A természetes fogakra helyezett híd esetében a foghiánnyal szomszédos saját gyökerek terhelődnek, míg fogászati implantáció esetén a beültetett műgyökér viseli a terhet.

Rossz szájhigiéne befolyásolja a végeredményt?

Minden esetben javasoljuk, a szájhigiénia rendezését fog implantáció előtt!

Vendégeink mondták

Andrea

„Fogimplantáció miatt kerestem fel az intézményt, ahol Dr. Bárka Csanádhoz kaptam időpontot. A konzultáció során minden kérdésemre részletes választ kaptam, így már az első alkalommal pozitív élményekkel távoztam. Az implantáción túl vagyok, az egész folyamat tökéletes precizitással zajlott, kellemes környezetben. Ezúton is szeretném megk... Tovább olvasomöszönni Dr. Bárka Csanádnak és tündéri asszisztensének a hozzám való kedvességet, segítőkészséget." Mindenkinek szívből ajánlom a rendelőt! Kevesebb

Bihari Andrea értékelése logo
Barnabás Cs.

Nagyon kedves személyzet és profi hozzáállás. Ma voltam fogkő eltávolításon és meg kell mondjam, hogy aki elvégezte precíz,nagyon odafigyelő szakmailag a legjobbat hozta és mindezek mellett nagyon kedves, aranyos hölgy volt. Csak ajánlani tudom! Köszönöm szépen!!! ? Alig várom legközelebbi kezelést.

Barnabás Cs. értékelése logo
Eszter H.

Elképesztően profi csapat! Szakmailag tökéletesen felkészültek, empátiából, “emberségből” IS csillagos ötös! Jártam már más fogászati klinikákon- de itt a “22-dik” (igen, ez nem is a 21-dikben megszokott!) század felszereltségével és a legprofibb, legkedvesebb emberekkel találkoztam! Szívből ajánlottam családtagoknak, barátoknak, ismerősö... Tovább olvasomknek eddig is és ezután is! Miattuk már nem félek a Fogtündértől ? Kevesebb

Eszter H. értékelése logo
Evelin

Mindenkinek csak ajánlani tudom, főleg annak, aki nem szeretne 2-3 hónapos időpontra várni. Mindenki nagyon kedves, segítőkész. Ha bármi fog bajom lesz a közeljövőben, csak is hozzájuk!A jánlani tudom!?

Evelin Értékelése logo
István

„Minden szakember 100%-ban nyújtja mindazt, amit az ember elvárhat egy magán klinikától! Már a recepción egy teljesen profi csapat fogadja az embert! Az orvosok pedig maximálisan paciens orientáltak! Nekem minden problémámat maximálisan megoldották és meg is fognak oldani! Az egyetlen hely, melyben a bizalmam töretlen és az egyetlen hely,... Tovább olvasom ahol nem félek a fogorvostól! Köszönök nekik mindent!" Kevesebb

M. István értékelése logo
Fruzsina

„Pozitív fogadtatás már a recepción. Kedvesek és segítőkészek voltak. Dr. Bárka Csanád volt a kezelőorvosom, gyorsan és fájdalommentesen távolította el a bölcsességfogaimat. A műtétek során az asszisztensek is hasonló profizmussal dolgoztak, mint Ő. Előtte egy átfogó tájékoztatást adott, ami megnyugtatott a kezelésemet illetően. A gyógyul... Tovább olvasomásom is problémamentesen történt. Nyugodt szívvel ajánlom a klinikát, annak is aki egyébként retteg a fogorvostól." Kevesebb

Fruzsina értékelése logo
Georgina

„Több orvossal és asszisztenssel találkoztam. Nagyon kedvesek voltak, mindkét alkalommal elmondták mi fog történni és hogy hogyan csinálják. Még biztosan fogok velük találkozni ,de már sokkal kevesebb félelem van bennem hála nekik. Bátran ajánlom mindenkinek!"

Georgina értékelése logo
Gyula

„A Helvetic Clinics egy olyan hely, ahol mindenki mosolyog. Már az első alkalommal is azt éreztem, hogy jó helyen, jó kezekben vagyok. A magabiztosság, a szakmaiság fontos a gyógyításban, itt ezt magkaptam. Minden kezelésen azt történt, amit megbeszéltünk. Sosem izgultam, sosem fájt a kezelés. Mindenkinek ajánlom a Helveticet!”

Gyula értékelése logo
Isty

Nagyon profi csapat, figyelmesek kedvesek fájdalom mentes kezelés. Nagyon köszönöm!

Isty értékelése logo
F. Milán

„Kiváló csapat, nagyon kedves recepcióval. Az egyetlen fogászat ahova bármikor szívesen megyek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget kapom."

F. Milán értékelése logo
Katalin

„Nagyon kíméletes fogeltávolításon estem át. A dolgozók kedvesek, figyelmesek voltak.”

Lackó Katalin értékelése logo
Sz. Edit

Szuper csapat?Profi orvosok. Többféle kezelésen (tisztítástól a komolyabb beavatkozásig) voltam már, minden alkalommal 100%-ig meg voltam elégedve. Semmi fájdalom?Ami még fontos számomra, nagyon kedves mindenki❤️ Szívből ajánlom!

Sz. Edit értékelése logo
Tamás

„Budapest egyik legjobb fogászati klinikája véleményem szerint. Ráadásul könnyen elérhető helyen, a belvárosban! Évek óta hozzájuk járok ellenőrzésre ill. kezelésekre és eddig mindig csak pozitív tapasztalatokkal tértem haza. A rendelő modern, tiszta és felszerelt, az ott dolgozó személyzet nagyon kedves és segítőkész, az orvosok pedig ma... Tovább olvasomgas szakmai színvonalon végzik munkájukat, így tényleg csak ajánlani tudom őket, noha több budapesti rendelőben is megfordultam már! Bármilyen problémával fordultam eddig hozzájuk, mindig ugyanazt a színvonalat hozták, tartós, ugyanakkor fájdalommentes megoldásokat kínálva, ami nekem fontos szempont!” Kevesebb

Tamás értékelése logo
Mariann

„Nagyon profi és kedves csapat! Elég komplex kezelésen voltam náluk. Több fogorvos és fogászati asszisztens keze alatt megfordultam. Mindig kedvesek voltak, pontosan elmondták mi fog történni, mit csinálnak. Profin dolgoznak. Az ügyfélszolgálatos hölgyek is mindig készséggel álltak a rendelkezésemre, kedvesek, érdeklődők, segítőkészek. Bá... Tovább olvasomtran ajánlom mindenkinek!” Kevesebb

Mariann értékelése logo
Petra

„Nagyon kedves, és hozzáértő a személyzet minden része, a recepcióstól kezdve a szakorvosig. Dr. Bendes Balázs kb 1 perc alatt húzta ki a bölcsességfogamat, fájdalom nélkül. Örök hálám! Nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a fogaszatot, garantáltan nem megyek soha többet máshova."

Simon Petra értékelése logo
Suu

„A legjobb fogászat! Soha többé nem megyek máshova csak ide! Ma jártam gyökérkezelésen, és majdnem elaludtam a doktornő székében! Volt mar sajnos par gyokerkezelesem, de sehol nem talalkoztam olyan profizmussal mint itt! Csak ajanlani tudom mindenkinek! Ha draganak tartja valaki inkabb gyujtsetek de ne menjetek mashova csak ide ❤️"

Faragó Suu véleménye logo
Stella

„Szuper rendelő nagyon barátságos munkatársakkal. Le voltam nyűgözve… Mindig szívesen térek vissza. Nagy köszönet az egész csapatnak… U.i.:Különleges, hogy a csapat már több, mint 2 éve ugyanaz!!"

Stella értékelése logo
Urban Z.

„Én még ilyen boldogan és mosolygósan nem jöttem ki orvostól korábban,mint innen... ? Ezelőtt még soha nem volt foghúzásom, viszont sok rossz tapasztalatot hallottam már olyanoktól, akik máshol jártak - így kimondottan féltem, vajon mire számíthatok, de teljes körű tájékoztatást kaptam, végig nyugtatgattak és SEMMI nem fájt a beavatkozá... Tovább olvasoms közben! Tiszta, gyönyörű, igényes hely... már majdnem hotelszerű beütéssel egyébként... :))) És fontos kiemelnem,hogy nagyon kedves volt mindenki, Bendes Balázs doktor úrral pedig külön nagyon elégedett voltam, kedvet is csinált nekem a többi beavatkozáshoz, amiket eddig halogattam, így be is jelentkeztem újra. ? Nagyon ajánlom! Köszönöm!" Kevesebb

Urban Z. értékelése logo
Zizi

„Nagyon boldogan és mosolygósan jöttem ki erről a helyről. Ezelőtt még soha nem volt foghúzásom, viszont sok rossz tapasztalatot hallottam már olyanoktól, akik máshol jártak - így kimondottan féltem, vajon mire számíthatok, de teljes körű tájékoztatást kaptam, végig nyugtatgattak és SEMMI nem fájt a beavatkozás közben! Tiszta, gyönyörű, i... Tovább olvasomgényes hely... már majdnem hotelszerű beütéssel egyébként... És fontos kiemelnem, hogy nagyon kedves volt mindenki, Bendes Balázs doktor úrral pedig külön nagyon elégedett voltam, kedvet is csinált nekem a többi beavatkozáshoz, amiket eddig halogattam, így be is jelentkeztem újra. :) Nagyon ajánlom! Köszönöm!” Kevesebb

Zizi értékelése logo
Zsuzsanna

„Profizmus felsőfokon!!!! Most jöttem ki 3 foghuzás után, mosolyogva és olyan boldogan, mint még soha!!!!! Dupla 5 csillag mindenért!!!! Köszönöm szépen!!!"

Zsuzsanna Mónika Dakos értékelése logo
Éva

„Kiváló,minden szinten magas profizmus jellemzi a csapatot!"

Szabadfalvi Éva értékelése logo
Anikó

„Szakképzett, kedves személyzet, csak ajánlani tudom mindenkinek."

Popon Anikó értékelése logo
A. S. G. (Fr)

„Most fejeztem be egy implantos, inlay-es kezeléssorozatot. Minden remekül ment. Nagyon előzékeny és figyelmes csapat. Minőségi munka. A fogorvostól való félelmem teljesen megszűnt. Az eredmény tökéletes.”

A. S. G. (Fr) értékelése logo
Gabriele (DE)

„Gyors, kompetens és barátságos Kapcsolatfelvétel Emailben és telefonon az 1. látogatás előtt, utána is volt lehetősége az embernek a kérdéseivel kompetens munkatárshoz fordulni, ami személy szerint nekem nagyon fontos volt. Szuper gondoskodás, állandó barátságos munkatársak a reptérről való elhozataltól egészen a kezelések alatti utolsó ... Tovább olvasomkontrollig. Úgynevezett „Pácienskoordinátorok” állnak mindig az emberek rendelkezésére, bármely anyanyelvre fordítanak a fogászati kezelések közben. Biztonság érzetét nyújtják, az embernek van személyesen kihez fordulnia és szuper munkát végeznek. Köszönet ezért Stefánnak, Eszternek és Ervinnek! Egészében barátságos, laza atmoszféra uralkodik, soha nem éreztem úgy, hogy a fogorvosok az idő szorítása alatt dolgoznának. Az embert egy kezelésre sem beszélik rá, az ember erről maga dönt- minden kérdést amely az ajánlott kezelésekre vonatkozik, nyugalomban átbeszélhetünk és átgondolhatunk. Nincs „rejtett” költség, a kezelések árát teljesítették. A technikai berendezések számomra magas szintűnek tüntek. A kezeléseimet (implantátum, zárt küret) már az első kétnapos tanácsadásnál el tudtuk kezdeni. Minden kezelés fájdalommentes volt. Az orvosok azon fáradoztak, hogy mindent nyugodtan elmagyarázzanak, ha további kérdések merültek fel. Bennem nagyon kompetens és bizalomgerjesztő benyomást keltettek. A nyelvi akadályok tulajdonképpen nem léteznek, mivelhogy a pácienst kísérő jól fordít és a legtöbb orvos pl. jól beszél angolul. Ha az ember szeretne, akkor a klinikához tartozó kitűnő hotelben is lakhat. Ez sok mindent leegyszerűsít, ha az embernek egy nap több kezelése is van. Összefoglalva csak annyit mondhatok, hogy boldog vagyok , hogy rátaláltam erre a klinikára és hogy meg mertem tenni az első lépést. Továbbra is mindent ott fogok végeztetni. Engem a komoly munkavégzés és az ottani kedvesség teljesen meggyőzött." Kevesebb

Gabriele (DE) értékelése logo
S. Stéphane (CH)

„Szuper fogadtatás, profi munka, jól felszerelt rendelők - implantátumokat, koronákat csináltattam."

S. Stéphane (CH) értékelése logo
Therese (DE)

„Szeretnék mindenért köszönetet mondani! Nincs semmi kifogásolható dolog. Mindenekelőtt az egész személyzet barátságossága volt nagyon kellemes. Az orvosok tökéletes munkát végeztek!"

Therese (DE) értékelése logo
Monika (DE)

„A teljes fogazatot helyreállították. Egyszerűen csak szuper. A klinika oldaláról semmi sincs, amit jobban lehetne csinálni. A gondoskodás szuper! A fogorvosok művészek"

Monika (DE) értékelése logo
Marlies (DE)

„A kezelésekkel, amelyek több mint egy évig tartottak, több mint elégedett vagyok. Az optikai eredmény szuper. Az orvosi szakkompetencia nagyon jó kezelésekkel magas szinten van, az anyagok minősége is nagyon jó. Implantátumok fair árakon! A hangulat a klinikán nagyon nyugodt és barátságos minden munkatárs részéről. A tolmácsolás szuper é... Tovább olvasoms nagyon hasznos. Nagy bizalmam van a klinika és a munkatársakkal szemben… Szivélyesen köszönöm mindannyiótoknak, amiért ennyire jól éreztem magam!" Kevesebb

Marlies (DE) értékelése logo
Jacques (FR)

„A recepcióstól a sebészig mind nagyon jó szakemberek. A személyzet nagyon komoly, alapos, megbízható."

Jacques (FR) értékelése logo
J. C. (CH)

„Nagyon pozitív volt a tapasztalatom a klinikán, több figyelemre méltó emberrel is találkozhattam - jó szakemberek, jóindulatúak és törődnek a pácienssel. Nagy köszönet dr Bendes Balázs és dr Lemperger Szandra orvosoknak. A türelmük, finomságuk, jóindulatuk és szakértelmük rendkívüli. Köszönöm Sipkó Rita asszisztensnek is a diszktrét, elk... Tovább olvasomötelezett, gyengéd, kedves munkáját. Hálásan köszönöm!" Kevesebb

J. C. (CH) értékelése logo
Heinz (DE)

„Az egész csapat szuper munkát végez. Minden egyes kezelésem közben tökéletes gondoskodásban volt részem. A tanácsadás mindig nagyon jó volt és számomra érthető. A kezelések mindig tökéletesek és nagyon professzionálisak voltak. A klinikát bármikor tudom ajánlani."

Heinz (DE) értékelése logo
Ely T. (EN)

„Tiszta környezet, professzionális csapat, nagyon szívélyes fogadtatás"

Ely T. (EN) értékelése logo
Shawn M. (EN)

„Azért jöttem el az Egyesült Államokból erre a klinikára, mert nincs egészségbiztosításom és nem tudtam magamnak megengedni a gyökérkezelést, tisztítást sem koronát. Nagyon ideges voltam, hogy el kellett hagynom a hazám kényelmét és a fogaim egészségét valakinek a kezébe kellett helyeznem, aki ilyen távol van, nem is említve a fogorvostól... Tovább olvasom való félelmemet. Meg kell hogy mondjam, hogy az elvárásaimat messze túlszárnyalták. A csapat professzionális és kitűnő kommunikációt nyújtott érkezésemkor a kezeléseim ideje alatt és még a kontroll alkalmával is. A teljes csapat, aki segített nekem, folyékonyan beszélt angolul és nagyon kedvesek voltak. A fogorvos még csokoládéval is megkínált amikor megemlítettem, hogy nem reggeliztem még és aggódott, mert pár óráig még nem ehettem a kezelés után. A konzultációm alkalmával mindent elmagyaráztak részletesen és kijelenthetem, hogy nem rég voltam fogorvosnál az államokban és tényleg csak a szükséges kezeléseket ajánlották, hogy a fogaimat helyrehozzák. Az ő véleményük is ugyanaz volt mint amit az otthoni fogorvos állított. Ami az árakat illeti, ugyanazok voltak online, mint amit a konzultációnál kaptam és a végén ki is fizettem. Semmi extra vagy rejtett költség nem volt. A csapat meghallgatott és mindent megtettek, hogy kényelmesen érezzem magam és gondoskodtak rólam. A rendelők nagyon tiszták és nagy csapatuk van, akik minden részletről gondoskodnak. Először élveztem igazán egy fogászati kezelés élményét és mindenkinek ajánlani tudom a klinikát. Az pedig csak bónusz, hogy Budapest egy gyönyörű város, amit érdemes meglátogatni. Még a reptérre is kijöttek elém és ki is vittek, mikor hazautaztam. Ha átfogó munkát kell elvégezni, a hotelban való elszállásolás nagyon megbízható és tökéletes a pihenésre és relaxációra. Köszönöm!" Kevesebb

Shawn M. (EN) értékelése logo
Shanil D. (EN)

„Kivételesen professzionális. Szuper vendéglátás várja érkezéstől elutazásig. Barátságos és kompetens csapat, modern technológiát alkalmazva, magabiztosan, hotel és klinika egyben. Szívélyesen ajánlom!!!"

Shanil D. (EN) értékelése logo
Cedric C. (FR)

"Miután harmadik alkalommal tartózkodtam ezen a klinikán fontos fogászati kezelések miatt, ismét teljes elégedettség érzésével távozom. A fogadástól az ellátásig minden ellenőrzésük alatt állt, az ellátás minősége pedig kivételes színvonalú. Köszönöm az egész csapatnak és különösen az orvosomnak, hogy visszaadta nekem azt a mosolyt, amit ... Tovább olvasomannyira hiányoltam. Mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el ide és vegye igénybe a kezeléseket... hamarosan találkozunk a lezáró kezeléseknél." Kevesebb

Cedric C. (FR) értékelése logo
Jiuying F. (CH)

„A folyamat nagyon világos, az ára is jó, az orvos nagyon profi, és az egész folyamat fájdalommentes, kivéve az érzéstelenítést"

Jiuying F. (CH) értékelése logo
M.R (DE)

„Második tartózkodás, öt implantátum, gyökérkezelés, zárt kürettálás és négy foghúzás – mindez fájdalom nélkül, egy kis félelem, ami alaptalan volt. Köszönet az egész csapatnak, legyen szó fogorvosról, asszisztensről, tolmácsról vagy adminisztrációról. Hat hónap múlva folytatódik. Addig is... Megszűnt a fogorvostól való félelmem és viss... Tovább olvasomzaadták a mosolyomat. Köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette, ajánlani fogom másoknak is." Kevesebb

M.R. (DE) értékelése logo
M.S. (FR)

„Kiváló tapasztalat. Szakmailag kimagasló.. Nagyon hatékony és nagyon profi. Kifejezetten ajánlom, hogy ezen a klinikán kezeltesse magát és köszönök mindent a figyelmes személyzetnek."

M.S. (FR) értékelése logo
Magdalena K. (EN)

„Istenem, nem is lehetnék boldogabb, hogy a Helvetic Clinic-et választottam fogászati ​​kezelésemre. Rendkívül profi, tiszta, hatékony és .....fájdalommentes! Ügyfélszolgálat a legmagasabb szinten – mindenki nagyon kedves és segítőkész! Megkaptam a tervet az elvégzendő kezelésekről, egyértelmű árakkal és időbeosztással, így pontosan tudom... Tovább olvasom, mit, hogyan, mikor és mennyiért kell tennem. Elvittek a reptérről, a hazautazáshoz ingyenes antigén teszteket ajánlottak fel a reptérre való visszaszállítással együtt! Ingyenes konzultáció, panoráma röntgen – ezzel nem tévedhetsz. A szálloda ugyanabban az épületben található, és mindentől sétatávolságra van, de a tömegközlekedés széles körben elérhető és nagyon jó. Hop-on hop-off túra szó szerint 5 percre van. Adjon hozzá egy csodálatos legfelső emeleti lakást, gyönyörűen ízléses reggelit, csodálatos személyzetet és persze Budapest ÁÁÁÁ.... Budapest a Duna abszolút gyémántja, tónusaival, látnivalóival, látványosságaival, és nem megfeledkezve a finom magyar ételekről sem. Ha tudsz oroszul nagy előny, de mindenki beszél angolul is." Kevesebb

Magdalena K. (EN) értékelése logo
Franck M. (FR)

„A klinika tökéletes, a fogorvosok nagyon gyengédek és figyelembe veszik a betegek fájdalmát, így nulla fájdalom és az ár nagyon vonzó"

Franck M. (FR) értékelése logo
Yee M. T. (EN)

„A kiszolgálás jó, a személyzet (Ágnes és a recepciósok) nagyon kedvesek és segítőkészek, a fogorvosok (Dr. Bárká Csanád segített eltávolítani a bölcsességfogomat, Kocsis Anna, aki tisztította a fogaimat) profik, minden tiszta és rendezett."

Yee M. T. (EN) értékelése logo
Lejátszás

Elégedett páciensünk, Gáspár László

„Annyira kedvesek és annyira profik...."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Járai Máté, színész

"Professzionális hely, próbáljátok ki!"

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Járai Kira

"Maximálisan meg voltam elégedve, még fehérebbek lettek a fogaim..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Tamás

„Mindig azt éreztem, hogy meghallgatnak..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Vidosa Noémi

"Bárkinek jó szívvel ajánlom a klinikát, mert minden kezelés fájdalommentes..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Cseke Katinka

„Egyszerűen csoda a doktor úr és a doktornő"

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Tarján Zsófia, Honeybeast

"Gyakorlatilag egy élményben veszek részt, pedig fogászati kezelésen voltam."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Hatvani Mátyás

"A beavatkozás abszolút fájdalommentes volt, későbbiekben is őket fogom választani..."

Lejátszás

Elégedett pácienseink véleménye

Páciens vélemények a Helvetic Clinicsről

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Kiss Ernő Zsolt színművész

"Azt éreztem, hogy biztonságban vagyok..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Horvát János

"...elment 20 esztendő, s azóta mi együtt vagyunk..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Siroki Tamás

"A műtét nagyon fájdalommentes volt, már au injekciót sem éreztem egyáltalán..."

Lejátszás

Elégedet páciensünk, Bogdán Réka

"Nagyon fájdalommentesen és nagyon profin oldotta meg ezt a helyzetet..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Jeroem

"Meglepődtem, mert ilyen magas színvonalú fogászatot nem láttam életemben..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Móni

"Azonnal jól érzed magad, ha ide bejössz..."

Áraink

128.000 HUF

Fogbeültetés Megagen AnyOne implantátummal

209.000 HUF

Fogbeültetés Megagen AnyRidge implantátummal

199.000 HUF

Fogbeültetés Straumann SLA implantátummal

199.000 HUF

Fogbeültetés Astratech implantátummal

Orvosaink