Gyökérkezelés: a foggyökér gyulladás kezelése

A gyökérkezelés a fogak megmentésének egyik eszköze

 

A Helvetic Clinicsben eltökélt célunk, hogy mindent megtegyünk az Ön fogainak megmentéséért. Ennek egyik hatásos módszere lehet a gyökérkezelés. Endodontia, azaz a foggyökér kezelése alatt a fogbélszövetet érintő beavatkozásokat értjük.

 

Foggyökér gyulladás

 

A fogbélszövet különböző hatásokra (baktériumok, hő, kémiai) károsodhat, begyulladhat, ez a foggyökér gyulladás ( fogbélgyulladás ). Ilyenkor a fogbélben változások lépnek fel, amik egyszerű esetben visszafordítható folyamatok. Súlyosabb esetben viszont a fogbélben meginduló folyamatok nem visszafordítható foggyökér gyulladást okoznak. 

Gyulladt fog esetében már nem következhet be spontán gyógyulás, ezekben az esetekben szükséges a fogak gyökérkezelése. Sokszor a fogbél elhalása után, krónikus folyamatok alakulnak ki. Ezek az elváltozásaok sokszor tünetek nélkül, vagy enyhe fájdalom mellett történnek a csontban a gyökér csúcsán. Figyelmeztető jel lehet gennyzacsó az ínyen (gennyes fog) sokszor járulékos sipolynyílással.

 

Tennivalók foggyökér gyulladás esetén

 

Foggyökér gyulladás esetén, lehetőség szerint az első választandó megoldás a fog gyökérkezelése. Elterjed kifejezés az “ideg kezelés”, ami ugyanezt a beavatkozást jelöli.

Lejátszás

A gyökérkezelés elsődleges célja tehát egy elhalt vagy fertőzött fog megmentése, a fogeltávolítás elkerülése. Amennyiben egy fog szuvasodását nem ismerik fel időben, akkor az olyan mélységbe juthat, hogy a fogbélben lévő ér- és ideg képleteket is elérheti, fertőzheti. Ilyen esetekben a fog vagy intenzív fájdalom mellett begyullad (pulpitis), vagy akár tünetmentesen elhalhat. 

Bármelyik is történik, a fog megmentésének utolsó lehetősége a fogbél kitisztítása, a csatorna-rendszer fertőtlenítése, preparálása és lezárása (gyökértömés). Ennek hiányában a fertőzés átjuthat a gyökér csúcsi részét körülvevő csontba, ahol csontfelszívódást eredményezhet.

A gyökérkezelés („idegkezelés") folyamata a Helvetic Clinicsben

 

A gyökérkezelés folyamatát két részre oszthatjuk:

  • A folyamat első lépése a gyökércsatornák feltárása, megkeresése, illetve feltágítása, fertőtlenítése;
  • Ezt követi a befejező lépés, azaz a feltágított csatornák betömése speciális gyökértömő anyaggal (gyökértömés).

Az elvégzett kezelések csak abban az esetben vezethetnek tökéletes gyógyuláshoz, ha a lépéseket nagyon körültekintően és pontosan végezzük el. A fogaink fogcsoportoktól függően 1-4 vagy akár több gyökércsatornával is rendelkezhetnek. 

A kezelés sikerességét nagyban befolyásolja, hogy a fogban lévő összes gyökércsatornát megtaláljuk, ami sokszor meglehetősen nehéz feladat elé állítja a fogorvost. Rendelőnkben, mint majdnem minden beavatkozást, ezt is nagyítás alatt vagy fogászati mikroszkóp segítségével végezzük, így lehetőségünk van az erősen beszűkült gyökércsatornák feltérképezésére is.

 

Eszközök, melyek segítségünkre vannak a sikeres gyökérkezeléshez

 

Apexlokátor: a gyökérkezelés csak abban az esetben vezethet a várt eredményhez, vagyis a fog gyógyulásához, ha a fentebb vázolt folyamatot megfelelő hosszban és megfelelő minőségben készítjük el. A gyökércsatorna hosszának meghatározásához nyújt segítséget az apexlokátor. Nagy előnye a röntgenképpel való hosszmeghatározáshoz képest a pontossága.

Endodontiai motor, gépi gyökércsatorna tágítás: lehetővé teszi a gépi gyökércsatorna-tágító eszközök biztonságos használatát a gyökérkezelés során. A gépi gyökércsatorna-tágítás előnyei a hagyományos kézi eszközökkel való tágításhoz képest, hogy gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé, így a páciensnek kevesebb időt kell a székben töltenie, illetve a gépi csatornatágítás simább gyökércsatorna felszínt eredményez, így a gyökércsatorna megtömése pontosabban és könnyebben kivitelezhető. 

További előnye, hogy használatával lehetőségünk van az erősen görbült, beszűkült gyökércsatornák feltágítására is, ami a hagyományos kézi eszközökkel a korábbiakban elképzelhetetlen volt. Rendelőnkben a hagyományos, illetve a gépi eszközökkel való tágítást kombinálva alkalmazzuk, a lehető legtökéletesebb eredmény eléréséért.

Lejátszás

Fogászati mikroszkóp: a fogászatban rendkívül nagy szerepe van a nagyításnak. A Helvetic Clinics nemzetközi gyakorlattal rendelkező szakorvosai a görbült csatornák kezelésének egyes eseteinél éppen ezért alkalmazzák a csúcstechnológiát képviselő fogászati mikroszkópokat. 

Fogunk, mint ahogy szervezetünk többi része, összetett felépítésű. Ezt a komplex rendszert a fogorvoslásban nem mindig látjuk tisztán, szabad szemmel. A gyökércsatornák feltérképezésében és precíz megtisztításában ezért van kiemelkedő szerepe az akár 25-szörös nagyításnak és a speciális megvilágításnak.

Kofferdam izoláció: a fogászati beavatkozás egyik legkritikusabb pontja a kezelési terület szárazon tartása, a nyálmentesség biztosítása. Ez sokszor a hagyományos vattarolnik használatával, az ún. relatív izolálással nem megvalósítható kielégítően, ami az elvégzett kezelés sikerességét kérdőjelezi meg. 

Ezzel szemben a kofferdammal történő abszolút izoláció megfelelő alkalmazás esetén tökéletes nyál és páramentes munkaterületet biztosít a fogorvos számára. Rendelőnkben a nedvességérzékeny beavatkozásokat abszolút izolálásban végezzük.

Lejátszás

A mikroszkópos foggyökér kezelése (gyökérkezelés)

 

Amennyiben a csatornarendszer lefutása bonyolult, szűk, vagy már egy korábbi, nem megfelelő gyökértömés, esetleg betört műszer nehezíti a csatornák feltárását, akkor szükség lehet endodonciai mikroszkóp segítségére. Mikroszkópos gyökérkezeléssel (foggyökér kezelés) a nehezen elérhető helyeket is megfelelően tudjuk kezelni.

A mikroszkópos gyökérkezelés menete

 

1.  a pontos diagnózis felállítása korszerű digitális diagnosztikai eszközök segítségével

Gyökérkezelés diagnosztika

A sikeres mikroszkópos gyökérkezelés alapja a pontos diagnózis. A precíz diagnózis felállításához digitális fogászati röntgen felvétel (3D) készítésére is szükség lehet a hagyományos, 2D röntgenfelvételeken túlmenően. A CT felvételek alapján kezelőorvosa meg tudja határozni a gyulladás mértékét, a fog csatornáinak számát, lefutását, hosszát, és meg tudja tervezni a mikroszkópos gyökérkezelés folyamatát is. 

A Helvetic Clinicsben két korszerű 3D CBCT berendezés áll az Ön rendelkezésére, így nem kell külső helyszínre menni a felvételek elkészítés. A felvétel 5 percen belül már a kezelőorvosa monitorján látható a kezelőhelyiségekben.

Gyökérkezelés konzultáció

2. A 2D röntgen vagy a 3D CBCT felvételek elemzése és kezelési terv készítése

A képalkotó felvétel elkészültét követően kezelőorvosa alaposan megvizsgálja Önt. A diagnózis felállítását precíz tervezői munka követi, aminek az eredménye egy írásos kezelési terv lesz, amiben kezelőorvosa javaslatot tesz a kezelendő fog megmentésére. Ebből készül aztán egy könnyen értelmezhető, grafikusan ábrázolt írásos árajánlat garanciával, amiből kiderül, hogy milyen lépésekből áll és mennyibe fog kerülni a teljes beavatkozás sorozat.

Gyökérkezelés előkésztése

3. A szájüreg előkészítése a mikroszkópos gyökérkezeléshez

A mikroszkópos gyökérkezelés előtt a szájüregnek baktérium mentesnek kell lennie. Ezt elérendő kezelőorvosa kezeli a kisebb fogászati problémákat, és amennyiben indokolt, dentálhigiéniai kezelés során előkészíti a tiszta és baktériummentes környezetet a mikroszkópos gyökérkezeléshez.

Mikroszkópos gyökérkezelés

4. A gyökércsatorna feltárása

A mikroszkópos gyökérkezelés minden esetben helyi érzéstelenítésben történik, ezért fájdalommentes lesz az Ön számára. Miután megkapta az érzéstelenítőt és annak hatása már érezhető, az endodontus specialista a fogat kofferdámgumi segítségével izolálja a többi fogtól, hogy a nyálban lévő baktériumok ne fertőzzék tovább a kezelendő területet. A fog koronájából eltávolítja a szuvas részeket, majd a fogbélkamrán keresztül eléri a gyökércsatornákat.

Gyökércsatorna tisztítása

5. Gyökércsatornák tisztítása

Kezelőorvosa digitális távolságmérő segítségével (Apex lokátor) pontosan beméri a csatornák hosszát. A csatornák teljes tisztítása, preparálása speciális gépi műszerekkel történik, ami hatékonyabb a hagyományos kézi műszereknél. Fogorvosa az effektív fertőtlenítés érdekében több alkalommal erős fertőtlenítő folyadékokkal öblíti át a csatornát.

Gyökértömés

6. Gyökértömés

Amennyiben a csatornák kiszáríthatóak és nem maradt hátra bennük szövet-törmelék, a következő lépés a gyökértömés elkészítése. A gyökértömés kifejezetten erre célra fejlesztett anyag (ún. nevezett guttapercha) felhasználásával történik. 

Ha a fog még nem szárítható ki, az aktív gyulladásra utal, emiatt gyökértömésre csak később kerülhet sor. Az üregbe ilyenkor gyulladáscsökkentő gyógyszer kerül ( gyógyszeres kezelés ).

Fogpótlás gyökérkezelt fogra

7. A gyökérkezelt fog fedése, gyökértömés után

Gyökértömés után, befejező lépésként egy esztétikus fedő restaurátumot fogpótlást (inlay (inlay tömés"), onlay vagy fogkorona) helyezünk a gyökérkezelt fogra.

Gyökérkezelés után

 

Gyökérkezelés után, vagyis a beavatkozást követően meg kell különböztetnünk a teljesen befejezett állapotot attól, amikor kollégáink még nem fejezték be a fog végleges ellátását (Kezelés alatt álló fog). Ilyenkor fogorvosaink mindig jelzik Önnek, hogy további beavatkozás szükséges.

 

Gyökérkezelés után meddig fáj a fog

Mindkét állapotban lévő fogra igaz, hogy a fogászati beavatkozás után érzékenység, fájdalom, kopogtatásra, ráharapásra jelentkező tünetek előfordulhatnak kb. két hétig, ez normális jelenség. A kezelés alatt álló fog nem rendelkezik végleges zárással, ezért amennyire lehet a terület kímélése szükséges, addig, amíg gyökérkezelés után a végleges fogpótlás el nem készül.

Miért fájhat a gyökérkezelt fog?

 

Gyökérkezelés utáni fájdalom

Gyökérkezelés után fájdalom gyakori kérdések a praxisunkban. Ahogy azt korábban említettük, közvetlenül gyökérkezelés után normális jelenség a fog érzékenysége, fájdalma. Ez általában pár napig tart és legkésőbb 2 hét alatt megszűnik normális esetben.

Ha a korábban gyökérkezelt fog fáj, ez jelenthet gyulladásos folyamatot, vagy a tünetmentes krónikus gyulladás fellángolását. Ilyen esetben javasolt a fog röntgen vizsgálata és kontrollja. Ha gyulladás jelei látható a gyökérkezelt fog körül, megoldást jelenthet a fog újra gyökérkezelése.

Gyökérkezelés ára

 

A gyökérkezelés ára több tényezőtől függ. A beavatkozás költsége leginkább attól függ, hogy az érintett fog milyen bonyolult csatornarendszerrel rendelkezik. Egyszerűen megfogalmazva mennyi a foggyökerek, gyökércsatornák száma a fogban. 

A gyökérkezelés ár vonatkozásában kedvezőbb azokban az esetekben ha csak egy, vagy két csatornás fogról beszélünk. Ilyenkor ugyanis a beavatkozás kevesebb idő alatt végezhető el. A gyökérkezelés ára az oldal alján érhető el, vagy az fogászati árak oldalon ismerhet meg.

Amennyiben a fent leírt tünetek jelentkeznek Önnél és gyökérkezelésre lehet szüksége, jelentkezzen be egy konzultációra a +36 1 690 1304-es telefonszámon!

GYIK - Gyökérkezelés gyakori kérdések

Mi a különbség a gyökérkezelés és a gyökértömés között?

Gyökérkezelés tulajdonékppen a teljes folyamatot jelöli, míg a gyökértömés az előkészített, feltágított gyökércsatorna letömését, légmentes lezérását jelenti.

Mennyire fáj a gyökérkezelés?

A gyökérkezelés nem fájdalmas beavatkozás, hiszen érzéstelenítésben történik. Nagyon gyulladt fog esetében előfordul, hogy nagyobb mennyiségű érzéstelenítő szükséges a fog elzsibbasztásához.

Jó módszer a gyökérkezelés után nyitva hagyott fog?

Gyökérkezelés közben a fogbélkamrát nyitva hagyni tilos, hiszen szánkban rengeteg baktérium van ami újrafertőzheti a nagy nehézségek árán kifertőtlenített gyökércsatornákat. Sok helyen bevett szokás a csatornák le nem zárása, mi egyértelműen ellene vagyunk.

Lehetséges a fog gyökérkezelése házilag?

A fog gyökérkezelése házilag nem lehetséges.

A gyökérkezelés hány alkalom?

A gyökérkezelés hossza sok mindentől függ. Amennyiben a gyökércsatorna rendszer nem fertőzött, igyekszünk azt minél hamarabb véglegesen zárni, így a kezelés 1 vagy 2 alkalmat jelent. Abban az esetben ha a csatorna fertőzött a kezelés további extra találkozást jelenthet.

Gyökérkezelés vélemények

Clinton

„Már öt éve járunk erre a csodálatos fogászati ​​klinikára. A részletekre és a minőségre való odafigyelésük felülmúlhatatlan. Volt szerencsém gyökérkezelés, bölcsességfog eltávolítás, koronák, tömések, betétek készítésén, fogászati ​​műtéteken (törött fogon) részt venni, mind szakszerűen és nagy odafigyeléssel oldották meg. Nem tudjuk eléggé ajánlani ezt a rendelőt, ráadásul nagyon versenyképesek az árak és nagyon előzékenyek és alkalmazkodóak.“ ... Tovább olvasom

Csillag Csillag Csillag Csillag Csillag
P. Clinton értékelése logo

Szabi

„Én egy elég összetett problémával fordultam a Helvetic Clinics-hez. Reflux betegségem mellé egy éjszakai fokcsikorgatással is problémáim voltak. Ennek eredményeképp lecsiszoltam a koronáimat. A legfőbb panasz egy ezidáig ismeretlen fájdalom volt, mellyel jártam már több fogászaton és szájsebészeten is. A Helvetic Clinics-nél megoldást találtak minden problémámra. Dr. Bárka Csanád-nál jártam bölcsességfog húzáson, amiből semmit nem éreztem. Bátran ajánlom mindenkinek! Dr. Berkei Gábor végzett el egy esztétikai koronahosszabbító műtétet a felső front fogaknál. Nagyon féltem ettől a beavatkozástól, de alaptalan volt a félelmem. Gyors és fájdalommentes volt a beavatkozás, ami teljesen megváltoztatta a mosolyomat.Dr. Kis Patrik volt a kezelőorvosom. Nála jártam gyökérkezelésen, a beavatkozáskor semmi fájdalmat nem éreztem, majdnem el is aludtam közben :) Készítettek nekem egy terápiás sínt, mivel az ismeretlen fájdalmat az állkapocsízület okozta és a sín viselésétől ez normalizálódott. Végül új koronák kerültek a fogakra, melyek mind komfort, mind esztétikum szempontjából számomra tökéletesre sikerültek. Ezúton is köszönöm a végtelen precizitást, a kedvességet és a türelmet. Köszönöm a recepciósok és az aszisztensek kedvességét, külön köszönöm Nagy Zsuzsannának, aki végig biztatott és segített ezen időszak alatt. A legjobb fogászat ahol eddig jártam, ajánlom mindenkinek!“ ... Tovább olvasom

Csillag Csillag Csillag Csillag Csillag
Sz. Szabi értékelése logo

Suu

„A legjobb fogászat! Soha többé nem megyek máshova csak ide! Ma jártam gyökérkezelésen, és majdnem elaludtam a doktornő székében! Volt mar sajnos par gyokerkezelesem, de sehol nem talalkoztam olyan profizmussal mint itt! Csak ajanlani tudom mindenkinek! Ha draganak tartja valaki inkabb gyujtsetek de ne menjetek mashova csak ide ❤️"

Csillag Csillag Csillag Csillag Csillag
Faragó Suu véleménye logo

Stella

„Szuper rendelő nagyon barátságos munkatársakkal. Le voltam nyűgözve… Mindig szívesen térek vissza. Nagy köszönet az egész csapatnak… U.i.:Különleges, hogy a csapat már több, mint 2 éve ugyanaz!!"

Csillag Csillag Csillag Csillag Csillag
Stella értékelése logo

Gabriele

„2018 óta számos különböző típusú kezelést (implantátum, gyökérkezelés, koronák) végeztek el ezen a klinikán, és ennél jobbat el sem tudok képzelni. Ezért továbbra is ott fogom végeztetni az éves ellenőrzést. Mindenekelőtt a munkatársak megbízhatóságát (az e-mailes vagy telefonos tervezéstől kezdődően), a részletes tanácsadást tartom fontosnak, akár előre, akár a kezelőorvosokkal való kapcsolatfelvételt követően. Egyetlen kérdés sem túl sok, soha nem érzel időnyomást. Soha nem volt olyan érzésem, hogy valaki „el akarna adni” nekem valamit. Nyugodt a légkör, teljesen fájdalommentesek a kezelések, és soha nem kellett utána otthon fogorvoshoz mennem, minden gördülékenyen ment. Az eredmény nem hagyott kívánnivalót maga után, a cél mindig a lehető legjobb esztétikai eredmény elérése. Ehhez minden bizonnyal hozzájárul az ugyanabban az épületben található fogászati ​​laboratórium, a kommunikáció (nagyszerű tolmácsok!) és a rendkívül barátságos támogatás, akár kivel is van dolguk, egyedülálló és a legmagasabb színvonalú. Az itt dolgozó személyzet minden tagjával biztonságban éreztem magam, az árak átláthatóak, otthon nem engedhettem volna meg magamnak ezeket a kezeléseket. Köszönöm szépen mindenkinek, szívesen visszamennék – hiszen Budapest egy gyönyörű város! Fenntartás nélkül ajánlom a Revay 12 Hotelt és a klinikát is.“ ... Tovább olvasom

Csillag Csillag Csillag Csillag Csillag
H. Gabriele értékelése logo

Shawn M. (EN)

„Azért jöttem el az Egyesült Államokból erre a klinikára, mert nincs egészségbiztosításom és nem tudtam magamnak megengedni a gyökérkezelést, tisztítást sem koronát. Nagyon ideges voltam, hogy el kellett hagynom a hazám kényelmét és a fogaim egészségét valakinek a kezébe kellett helyeznem, aki ilyen távol van, nem is említve a fogorvostól való félelmemet. Meg kell hogy mondjam, hogy az elvárásaimat messze túlszárnyalták. A csapat professzionális és kitűnő kommunikációt nyújtott érkezésemkor a kezeléseim ideje alatt és még a kontroll alkalmával is. A teljes csapat, aki segített nekem, folyékonyan beszélt angolul és nagyon kedvesek voltak. A fogorvos még csokoládéval is megkínált amikor megemlítettem, hogy nem reggeliztem még és aggódott, mert pár óráig még nem ehettem a kezelés után. A konzultációm alkalmával mindent elmagyaráztak részletesen és kijelenthetem, hogy nem rég voltam fogorvosnál az államokban és tényleg csak a szükséges kezeléseket ajánlották, hogy a fogaimat helyrehozzák. Az ő véleményük is ugyanaz volt mint amit az otthoni fogorvos állított. Ami az árakat illeti, ugyanazok voltak online, mint amit a konzultációnál kaptam és a végén ki is fizettem. Semmi extra vagy rejtett költség nem volt. A csapat meghallgatott és mindent megtettek, hogy kényelmesen érezzem magam és gondoskodtak rólam. A rendelők nagyon tiszták és nagy csapatuk van, akik minden részletről gondoskodnak. Először élveztem igazán egy fogászati kezelés élményét és mindenkinek ajánlani tudom a klinikát. Az pedig csak bónusz, hogy Budapest egy gyönyörű város, amit érdemes meglátogatni. Még a reptérre is kijöttek elém és ki is vittek, mikor hazautaztam. Ha átfogó munkát kell elvégezni, a hotelban való elszállásolás nagyon megbízható és tökéletes a pihenésre és relaxációra. Köszönöm!" ... Tovább olvasom

Csillag Csillag Csillag Csillag Csillag
Shawn M. (EN) értékelése logo

M.R (DE)

„Második tartózkodás, öt implantátum, gyökérkezelés, zárt kürettálás és négy foghúzás – mindez fájdalom nélkül, egy kis félelem, ami alaptalan volt. Köszönet az egész csapatnak, legyen szó fogorvosról, asszisztensről, tolmácsról vagy adminisztrációról. Hat hónap múlva folytatódik. Addig is... Megszűnt a fogorvostól való félelmem és visszaadták a mosolyomat. Köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette, ajánlani fogom másoknak is." ... Tovább olvasom

Csillag Csillag Csillag Csillag Csillag
M.R. (DE) értékelése logo
Lejátszás

Elégedett páciensünk, Gáspár László

„Annyira kedvesek és annyira profik...."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Járai Máté, színész

"Professzionális hely, próbáljátok ki!"

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Járai Kira

"Maximálisan meg voltam elégedve, még fehérebbek lettek a fogaim..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Tamás

„Mindig azt éreztem, hogy meghallgatnak..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Vidosa Noémi

"Bárkinek jó szívvel ajánlom a klinikát, mert minden kezelés fájdalommentes..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Cseke Katinka

„Egyszerűen csoda a doktor úr és a doktornő"

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Tarján Zsófia, Honeybeast

"Gyakorlatilag egy élményben veszek részt, pedig fogászati kezelésen voltam."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Hatvani Mátyás

"A beavatkozás abszolút fájdalommentes volt, későbbiekben is őket fogom választani..."

Lejátszás

Elégedett pácienseink véleménye

Páciens vélemények a Helvetic Clinicsről

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Kiss Ernő Zsolt színművész

"Azt éreztem, hogy biztonságban vagyok..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Horvát János

"...elment 20 esztendő, s azóta mi együtt vagyunk..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Siroki Tamás

"A műtét nagyon fájdalommentes volt, már au injekciót sem éreztem egyáltalán..."

Lejátszás

Elégedet páciensünk, Bogdán Réka

"Nagyon fájdalommentesen és nagyon profin oldotta meg ezt a helyzetet..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Jeroem

"Meglepődtem, mert ilyen magas színvonalú fogászatot nem láttam életemben..."

Lejátszás

Elégedett páciensünk, Móni

"Azonnal jól érzed magad, ha ide bejössz..."

Áraink

30 000 Ft

Gyökércsatorna rendszer feltárása (Gyökérkezelés árából levonásra kerül)

75 000 Ft

1 csatornás fog gyökérkezelése

95 000 Ft

2 csatornás fog gyökérkezelése

115 000 Ft

3 csatornás fog gyökérkezelése

145 000 Ft

4 csatornás fog gyökérkezelése

50 000 Ft

Betört műszer eltávolítása mikroszkóppal

Orvosaink