A gyökérkezelés a fogak megmentésének egyik eszköze

A Helvetic Clinicsben eltökélt célunk, hogy mindent megtegyünk az Ön fogainak megmentéséért. Ennek egyik hatásos módszere lehet a gyökérkezelés. Endodontia, azaz a foggyökér kezelése alatt a fogbélszövetet érintő beavatkozásokat értjük.

Foggyökér gyulladás

A fogbélszövet különböző hatásokra (baktériumok, hő, kémiai) károsodhat, begyulladhat, ez a foggyökér gyulladás. Ilyenkor a fogbélben változások lépnek fel, amik egyszerű esetben visszafordítható folyamatok. Súlyosabb esetben viszont a fogbélben meginduló folyamatok nem visszafordítható foggyökér gyulladást okoznak. Gyulladt fog esetében már nem következhet be spontán gyógyulás, ezekben az esetekben szükséges a fogak gyökérkezelése. Sokszor a fogbél elhalása után, krónikus folyamatok alakulnak ki. Ezek az elváltozásaok sokszor tünetek nélkül, vagy enyhe fájdalom mellett történnek a csontban a gyökér csúcsán. Figyelmeztető jel lehet gennyzacsó az ínyen (gennyes fog) sokszor járulékos sipolynyílással.

Tennivalók foggyökér gyulladás esetén

Foggyökér gyulladás esetén, lehetőség szerint az első választandó megoldás a fog gyökérkezelése. Elterjed kifejezés az “ideg kezelés”, ami ugyanezt a beavatkozást jelöli. A gyökérkezelés elsődleges célja tehát egy elhalt vagy fertőzött fog megmentése, a fogeltávolítás elkerülése. Amennyiben egy fog szuvasodását nem ismerik fel időben, akkor az olyan mélységbe juthat, hogy a fogbélben lévő ér- és ideg képleteket is elérheti, fertőzheti. Ilyen esetekben a fog vagy intenzív fájdalom mellett begyullad (pulpitis), vagy akár tünetmentesen elhalhat. Bármelyik is történik, a fog megmentésének utolsó lehetősége a fogbél kitisztítása, a csatorna-rendszer fertőtlenítése, preparálása és lezárása (gyökértömés). Ennek hiányában a fertőzés átjuthat a gyökér csúcsi részét körülvevő csontba, ahol csontfelszívódást eredményezhet.

A gyökérkezelés („ideg kezelés") folyamata a Helvetic Clinicsben

A gyökérkezelés folyamatát két részre oszthatjuk:

  • A folyamat első lépése a gyökércsatornák feltárása, megkeresése, illetve feltágítása, fertőtlenítése;
  • Ezt követi a befejező lépés, azaz a feltágított csatornák betömése speciális gyökértömő anyaggal (gyökértömés).

Az elvégzett kezelések csak abban az esetben vezethetnek tökéletes gyógyuláshoz, ha a lépéseket nagyon körültekintően és pontosan végezzük el. A fogaink fogcsoportoktól függően 1-4 vagy akár több gyökércsatornával is rendelkezhetnek. A kezelés sikerességét nagyban befolyásolja, hogy a fogban lévő összes gyökércsatornát megtaláljuk, ami sokszor meglehetősen nehéz feladat elé állítja a fogorvost. Rendelőnkben, mint majdnem minden beavatkozást, ezt is nagyítás alatt vagy fogászati mikroszkóp segítségével végezzük, így lehetőségünk van az erősen beszűkült gyökércsatornák feltérképezésére is.

Eszközök, melyek segítségünkre vannak a sikeres gyökérkezeléshez

Apexlokátor: a gyökérkezelés csak abban az esetben vezethet a várt eredményhez, vagyis a fog gyógyulásához, ha a fentebb vázolt folyamatot megfelelő hosszban és megfelelő minőségben készítjük el. A gyökércsatorna hosszának meghatározásához nyújt segítséget az apexlokátor. Nagy előnye a röntgenképpel való hosszmeghatározáshoz képest a pontossága.

Endodontiai motor, gépi gyökércsatorna tágítás: lehetővé teszi a gépi gyökércsatorna-tágító eszközök biztonságos használatát a gyökérkezelés során. A gépi gyökércsatorna-tágítás előnyei a hagyományos kézi eszközökkel való tágításhoz képest, hogy gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé, így a páciensnek kevesebb időt kell a székben töltenie, illetve a gépi csatornatágítás simább gyökércsatorna felszínt eredményez, így a gyökércsatorna megtömése pontosabban és könnyebben kivitelezhető. További előnye, hogy használatával lehetőségünk van az erősen görbült, beszűkült gyökércsatornák feltágítására is, ami a hagyományos kézi eszközökkel a korábbiakban elképzelhetetlen volt. Rendelőnkben a hagyományos, illetve a gépi eszközökkel való tágítást kombinálva alkalmazzuk, a lehető legtökéletesebb eredmény eléréséért.

Fogászati mikroszkóp: a fogászatban rendkívül nagy szerepe van a nagyításnak. A Helvetic Clinics nemzetközi gyakorlattal rendelkező szakorvosai a gyökérkezelések egyes eseteinél éppen ezért alkalmazzák a csúcstechnológiát képviselő fogászati mikroszkópokat. Fogunk, mint ahogy szervezetünk többi része, összetett felépítésű. Ezt a komplex rendszert a fogorvoslásban nem mindig látjuk tisztán, szabad szemmel. A gyökércsatornák feltérképezésében és precíz megtisztításában ezért van kiemelkedő szerepe az akár 25-szörös nagyításnak és a speciális megvilágításnak.

Kofferdam izoláció: a fogászati beavatkozás egyik legkritikusabb pontja a kezelési terület szárazon tartása, a nyálmentesség biztosítása. Ez sokszor a hagyományos vattarolnik használatával, az ún. relatív izolálással nem megvalósítható kielégítően, ami az elvégzett kezelés sikerességét kérdőjelezi meg. Ezzel szemben a kofferdammal történő abszolút izoláció megfelelő alkalmazás esetén tökéletes nyál és páramentes munkaterületet biztosít a fogorvos számára. Rendelőnkben a nedvességérzékeny beavatkozásokat abszolút izolálásban végezzük.

A mikroszkópos foggyökér kezelése (gyökérkezelés)

Amennyiben a csatornarendszer lefutása bonyolult, szűk, vagy már egy korábbi, nem megfelelő gyökértömés, esetleg betört műszer nehezíti a csatornák feltárását, akkor szükség lehet endodonciai mikroszkóp segítségére. Mikroszkópos gyökérkezeléssel (foggyökér kezelés) a nehezen elérhető helyeket is megfelelően tudjuk kezelni.

A mikroszkópos gyökérkezelés menete

1.  a pontos diagnózis felállítása korszerű digitális diagnosztikai eszközök segítségével

A sikeres mikroszkópos gyökérkezelés alapja a pontos diagnózis. A precíz diagnózis felállításához digitális fogászati röntgen felvétel (3D) készítésére is szükség lehet a hagyományos, 2D röntgenfelvételeken túlmenően. A CT felvételek alapján kezelőorvosa meg tudja határozni a gyulladás mértékét, a fog csatornáinak számát, lefutását, hosszát, és meg tudja tervezni a mikroszkópos gyökérkezelés folyamatát is. A Helvetic Clinicsben két korszerű 3D CBCT berendezés áll az Ön rendelkezésére, így nem kell külső helyszínre menni a felvételek elkészítés. A felvétel 5 percen belül már a kezelőorvosa monitorján látható a kezelőhelyiségekben.

2. A 2D röntgen vagy a 3D CBCT felvételek elemzése és kezelési terv készítése

A képalkotó felvétel elkészültét követően kezelőorvosa alaposan megvizsgálja Önt. A diagnózis felállítását precíz tervezői munka követi, aminek az eredménye egy írásos kezelési terv lesz, amiben kezelőorvosa javaslatot tesz a kezelendő fog megmentésére. Ebből készül aztán egy könnyen értelmezhető, grafikusan ábrázolt írásos árajánlat garanciával, amiből kiderül, hogy milyen lépésekből áll és mennyibe fog kerülni a teljes beavatkozás sorozat.

3. A szájüreg előkészítése a mikroszkópos gyökérkezeléshez

A mikroszkópos gyökérkezelés előtt a szájüregnek baktérium mentesnek kell lennie. Ezt elérendő kezelőorvosa kezeli a kisebb fogászati problémákat, és amennyiben indokolt, dentálhigiéniai kezelés során előkészíti a tiszta és baktériummentes környezetet a mikroszkópos gyökérkezeléshez.

4. A gyökércsatorna feltárása

A mikroszkópos gyökérkezelés minden esetben helyi érzéstelenítésben történik, ezért fájdalommentes lesz az Ön számára. Miután megkapta az érzéstelenítőt és annak hatása már érezhető, az endodontus specialista a fogat kofferdámgumi segítségével izolálja a többi fogtól, hogy a nyálban lévő baktériumok ne fertőzzék tovább a kezelendő területet. A fog koronájából eltávolítja a szuvas részeket, majd a fogbélkamrán keresztül eléri a gyökércsatornákat.

5. Gyökércsatornák tisztítása

Kezelőorvosa digitális távolságmérő segítségével (Apex lokátor) pontosan beméri a csatornák hosszát. A csatornák teljes tisztítása, preparálása speciális gépi műszerekkel történik, ami hatékonyabb a hagyományos kézi műszereknél. Fogorvosa az effektív fertőtlenítés érdekében több alkalommal erős fertőtlenítő folyadékokkal öblíti át a csatornát.

6. Gyökértömés

Amennyiben a csatornák kiszáríthatóak és nem maradt hátra bennük szövet-törmelék, a következő lépés a gyökértömés elkészítése. A gyökértömés kifejezetten erre célra fejlesztett anyag (ún. nevezett guttapercha) felhasználásával történik. Ha a fog még nem szárítható ki, az gyulladásra utal, emiatt gyökértömésre csak később kerülhet sor. Az üregbe ilyenkor gyulladáscsökkentő gyógyszer kerül.

7. A gyökérkezelt fog fedése, gyökértömés után

Gyökértömés után, befejező lépésként egy esztétikus fedő restaurátumot fogpótlást (inlay (inlay tömés"), onlay vagy fogkorona) helyezünk a gyökérkezelt fogra.

Gyökérkezelés után

Gyökérkezelés után, vagyis a beavatkozást követően meg kell különböztetnünk a teljesen befejezett állapotot attól, amikor kollégáink még nem fejezték be a fog végleges ellátását (Kezelés alatt álló fog). Ilyenkor fogorvosaink mindig jelzik Önnek, hogy további beavatkozás szükséges. 

Mindkét állapotban lévő fogra igaz, hogy a fogászati beavatkozás után érzékenység, fájdalom, kopogtatásra, ráharapásra jelentkező tünetek előfordulhatnak kb. két hétig. A kezelés alatt álló fog nem rendelkezik végleges zárással, ezért amennyire lehet a terület kímélése szükséges, addig, amíg gyökérkezelés után a végleges fogpótlás el nem készül.

Miért fájhat a gyökérkezelt fog?

Ahogy azt korábban említettük, közvetlenül gyökérkezelés után normális jelenség a fog érzékenysége, fájdalma. Ez körülbelül 2 hét alatt megszűnik normális esetben.

Ha a korábban gyökérkezelt fog fáj, ez jelenthet gyulladásos folyamatot, vagy a tünetmentes krónikus gyulladás fellángolását. Ilyen esetben javasolt a fog röntgen vizsgálata és kontrollja. Ha gyulladás jelei látható a gyökérkezelt fog körül, megoldást jelenthet a fog újra gyökérkezelése.

Gyökérkezelés ára

A gyökérkezelés ára több tényezőtől függ. A beavatkozás költsége leginkább attól függ, hogy az érintett fog milyen bonyolult csatornarendszerrel rendelkezik. Egyszerűen megfogalmazva mennyi a foggyökerek, gyökércsatornák száma a fogban. A gyökérkezelés ár vonatkozásában kedvezőbb azokban az esetekben ha csak egy, vagy két csatornás fogról beszélünk. Ilyenkor ugyanis a beavatkozás kevesebb idő alatt végezhető el. A gyökérkezelés ára az oldal alján érhető el, vagy az fogászati árak oldalon ismerhet meg.

Amennyiben a fent leírt tünetek jelentkeznek Önnél és gyökérkezelésre lehet szüksége, jelentkezzen be egy konzultációra a +36 1 690 1304-es telefonszámon!

Áraink

30.000 HUF

Gyökércsatorna rendszer feltárása (Gyökérkezelés árából levonásra kerül)

55.000 HUF

1 csatornás fog gyökérkezelése

85.000 HUF

2 csatornás fog gyökérkezelése

115.000 HUF

3 csatornás fog gyökérkezelése

145.000 HUF

4 csatornás fog gyökérkezelése

50.000 HUF

Betört műszer eltávolítása mikroszkóppal

Orvosaink